Rechtsvormende procedures:

  • Onderwerpen van door Fresco meer of minder recent gevoerde fiscale procedures, al dan niet in cassatie betreffende de mogelijke betekenis van fiscaal goed koopmansgebruik en Europees recht voor waarderingsvoorschriften van DGA- pensioenverplichtingen;
  • betreffende de mogelijke implicaties van een fout in een informatiebeschikking;
  • betreffende bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingschulden, van bestuurders van een fiscaal transparante stichting;
  • (advisering inzake) een civiele procedure over beroepsaansprakelijkheid van een landelijk accountancynetwerk als gevolg van (fiscale) beroepsfouten.