Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Fresco wil maatschappelijk verantwoord ondernemen en levert graag wat terug aan de maatschappij

 

Zo is Wouter voorzitter van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland, penningmeester van Stichting Het Rotterdamse Zeilschip, penningmeester van Stichting Hester van Eeghen Leather Design en lid van Rotary. Bij die dienstverlening wordt, als daar aanleiding voor is, ook de organisatie van Fresco ingezet.

 

Fresco is daarnaast bereid om haar organisatie, kennis en ervaring in te zetten - zonder winstoogmerk – voor initiatieven of doelen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In voorkomende gevallen is Fresco, ook in het belang van rechtsvorming, bereid fiscale vraagpunten aan de rechter voor te leggen.

Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland

 

 

Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland

 

 

 

 

RC