Van degelijk advies tot accurate aangifte

Fresco biedt fiscaal-juridisch advies en vermogensplanning, inclusief daarmee samenhangende werkzaamheden zoals jaarrapportages, aangiften en administratieve ondersteuning. Wij hechten veel waarde aan een sterke aangiftepraktijk. Advisering en aangiftepraktijk dienen bij voorkeur in één hand te zijn, zodat adviezen correct worden verwerkt en adviespunten tijdig worden gesignaleerd.

 

Veel meer dan stevige aftrekposten opvoeren
Goed fiscaal advies gaat over het waarborgen van het voortbestaan van een onderneming. Of om het verantwoord laten overgaan van vermogen naar een volgende generatie. Onze constructieve, zorgvuldige opstelling wordt gewaardeerd door veel MKB-bedrijven en vermogende particulieren die vaak al jaren van onze diensten gebruik maken.


fresco

 

Vijf belangrijke principes richten onze adviezen

  • Flexibiliteit: wees voorbereid op ontwikkelingen die je nu nog niet eens kunt overzien;
  • tijdigheid: begin met nadenken over bijvoorbeeld bedrijfsopvolging jaren voordat het zover is; 
  • creativiteit: wees niet bang om nieuwe paden in te slaan;
  • rechtszekerheid: zorg voor tijdige afstemming met de fiscus om conflicten te voorkomen; 
  • zorgvuldigheid: een langdurige relatie verwacht tijdig inspelen op wijzigingen in fiscaal recht. Dat vereist proactief optreden, om onnodig nadeel te voorkomen.

 

Reken erop dat wij stevig doorvragen
Wij willen (en moeten) uw voorgeschiedenis kennen en begrijpen om zo zuiver te kunnen adviseren. Fresco helpt doelen scherp in beeld te krijgen en laat zien welke consequenties bepaalde keuzes hebben. Wij betrekken alle belangen in het totaalbeeld, dragen alternatieven aan en wegen daarbij de morele component mee. Indien nodig voeren wij procedures voor onze cliënten. Met de kanttekening dat rechtszekerheid en continuïteit in de praktijk vaak zwaarder wegen dan je gelijk voor de rechter halen.

 

Uitvoering in een strakke regie 
Fresco heeft alles in huis voor juiste aangiften IB en Vpb. Voor omzet- en loonbelastingkwesties werken wij, als de situatie daarom vraagt, met doorgewinterde specialisten en waar nodig doen we een beroep op ons beproefde netwerk van notarissen, advocaten, accountants, EDP-auditors, verzekeringstussenpersonen e.d.